SEARCH & SELECTION

Ansættelser skal skabe ny forretning. Det sikres via høj kvalitet i ansættelsesprocessen og der skal hver gang kunne vælges mellem flere topkvalificerede kandidater.


PAICO er specialiseret i Search & Selection af topledere, ledere og relevante specialister, og har med 10 års erfaring i branchen gennemført adskillige ansættelser.


Vores ansættelser er baseret på høj træfsikkerhed og langtidsholdbare kandidater og vi ønsker at stå på mål for anbefalinger. Selve processen er 2-vejs. Virksomheden skal vælge kandidaten til jobbet og kandidaten skal vælge både jobbet og virksomheden.

 

Vi er rådgiveren i processen og klær’ begge på undervejs samt understøtter det optimale og langtidsholdbare match.


Search giver en solid og bred søgning. Vores kunder efterspørger høj kvalitet i hele processen og flere kvalificerede kandidater at vælge imellem, hver gang. For PAICO er det vigtigt, idet vi ved, at marginale forskelle kan gøre hele forskellen. Vi arbejder grundigt og professionelt i hver enkel proces og deler opgaven op i fire faser.


Inden opgaven sættes i gang udarbejdes en jobanalyse, hvor vi går tæt på jobbet og virksomheden med henblik på at udarbejde en skarp job- og personprofil. Via interviews med relevante nøglepersoner afdækkes forventninger og vægtning af ønskede faglige og personlige kvalifikationer, ligesom kulturen i virksomheden afdækkes. Virksomheden kan vælge at fremstå offentlig eller anonym i search-processen.


For at få relevante kandidater i tale, stilles der skarpt på målgruppen, og selve search fasen omfatter annoncering på relevante online jobportaler, www.paico.dk og andre faglige jobbørser. Der søges i egne eller andre netværksbaserede kandidatdatabaser, og arbejder med headhuntning som tiltrækningsmetode, hvis det fordres.


Vi interviewer og screener kandidaterne, og sikrer de er fuldt informeret om job og virksomhed. Udvælgelsen af de bedst egnede kandidater, normalet 3-4 personer, præsenteres for vores kunde, hvor der specielt er fokus på kemien mellem kunde og kandidat. Her udvælges spidskandidater til efterfølgende personlighedsanalyse og dybdeinterview, hvor PAICO er certificeret i anvendelsen af det nuancerede testværktøj NEO PI-R. Der foretages slutteligt udvalgte og relevant referencer.
Virksomheden vælger herefter den kandidat, de synes passer bedst til jobbet.


Hvis der ikke er behov for den fulde pakke, kan PAICO også hjælpe med dele af processen, i det omfang behovet opstår.


Personvurdering kan være relevant, når kunden selv har gennemført første del af processen og ønsker at styrke beslutningsgrundlaget på slutkandidater, en såkaldt second opinion. Det kan være en uopfordret ansøger eller en intern kandidat, hvor man gerne vil have vurderet potentialet.

 

Der tages afsæt i en jobprofil og en briefing fra kunden. PAICO tester, med baggrund i jobprofil og CV, kandidatens personlighed ved hjælp af testværktøjet NEO PI-R. Herefter gennemføres dybdeinterview med feed-back til kandidaten og der afsluttes med relevante referencer. Personvurdering udbydes særskilt, men kan også indeholdes i en fuld pakke.


Du kan som kunde få kendskab til potentielle kandidater via dit netværk eller branche, som du gerne vil i kontakt med, men du ønsker ikke selv at tage kontakten.


Personsøgning tager som personvurderingen udgangspunkt i en jobprofil og en briefing fra vores kunde. PAICO præsenteres af kunden for navne på mulige kandidater og tager efterfølgende kontakt til dem med henblik på indledende samtale og mulig personvurdering. Personsøgning udbydes særskilt, men kan også indgå i en fuld pakke.