OUTPLACEMENT

Når en virksomhed afskediger en eller flere medarbejdere, hvilket kan være en nødvendig øvelse, specielt i nedgangstider, vil det alt andet lige være ønskeligt at gøre dette så nænsomt og professionelt som muligt.


En afskediget medarbejder, uanset på hvilet niveau, står over for en afgørende forandring i sit arbejdsliv. Der opstår mange spørgsmål og det hele kan se temmelig uoverskuelig ud for den enkelte. Hvis virksomheden ønsker at bevare sit gode ry og rygte, kan man vælge at hjælpe den eller de afskedigede medarbejdere videre i et forløb, der gerne skal resultere i et andet job.


PAICO tilbyder et forløb, hvor målet er at rådgive og udfordre den personlige målsætning og strategi, så det næste skridt i karrieren bliver det rigtige.
Den afskedigede tilbydes et tidsbegrænset mødeforløb på 2-4 måneder, men man er sikret en rådgiver i baghånden via mail og/eller telefonisk hotline, indtil der er opnået en tilfredsstillende løsning omkring nyt job eller eventuelt et sporskifte i karrieren.


Der afholdes et uforpligtende møde, hvor et eventuelt samarbejde besluttes, herefter udarbejdes der i samarbejde et individuelt forløb med hensyntagen til personlige behov.


Grundelementerne i samtaleforløbet er PAICO’s personlighedstest, NEO PI-R, og klientens personlige CV. Med baggrund i ovennævnte afsøges forskellige muligheder, som der slutteligt skal handles på. PAICO sikrer de enkelte elementer i jobsøgningsprocessen bliver berørt og gennemgået, og vil i processen rådgive omkring typiske faldgruber.