LEDERUDVIKLING

Der er mange fordele forbundet med at dyrke lederpotentialet i jeres egen virksomhed, det skaber en intern talentmasse til at varetage fremtidige lederroller, ligesom det fastholder nøglemedarbejdere og viser der er udviklingsmuligheder rent karrieremæssigt.


Udvikling af ledernes præstation bør altid have et forretningsmæssigt afsæt. Sammen med virksomheden afdækkes på hvilke områder de ønsker at skabe bedre resultater, og hvad det vil kræve af deres ledere og deres lederteam, som de ikke leverer i dag? Hvem har hvilket potentiale og til hvad? Vi kan fokusere på såvel den enkelte leder som hele lederteamet.

 

PAICO arbejder med Lederudviklingsprogrammer, der for den enkelte leder typisk strækker sig over 4-6 måneder. Vi har ekspertisen til at udvikle ledelsespotentialet hos jeres ledere og ledelsesteam, og tilrettelægger målrettede programmer i takt med vi bliver klædt på i forståelsen af jeres forretning og strategi. Der tages udgangspunkt i et dybdeinterview med lederen, og en afdækning af vedkommendes personlighed ved hjælp af testværktøjet NEO PI-R. Der afholdes coachingmøder hver 2.-3. uge og processen involverer lederens chef både i opstart og afslutning.

 

Målsætningen er at udvikle lederpotentialet, det kræver man lærer hurtigt, og samtidig løser komplekse udfordringer i jobbet. Vi har erfaring med, at lederen udvikler sig hurtigere ”på jobbet”, sammenlignet med den læring, lederen kan opnå på kurser og uddannelser, der efterfølgende skal implementeres i hverdagen.