EXECUTIVE OUTPLACEMENT

I de fleste lederes karriere opstår behovet for et sporskifte, og dermed også behovet for fortrolig sparring, gode coaching metoder og adgang til executive jobmarkedet.


PAICOs Executive Outplacement program er målrettet til ledere, der ønsker en fokuseret og målrettet søgeproces for at komme tilbage i en stilling, der matcher ambitionsniveauet.


Vi udnytter vores indgående kendskab til jobmarkedet, vores kompetencer som sparringspartner for erhvervsledere i mange virksomheder og vores speciale i at udvikle ledere. Det betyder, at vi har ekstrem gode forudsætninger for at hjælpe ledere videre i deres karriere.


Vi udfordrer, men lytter før vi bidrager. Vi skærper fokus ved at gå tæt på kompetencer, track record, ambitionsniveau og personlighed. Her indgår også vores personlighedstest, NEO PI-R. Herefter fokuserer vi på de relevante muligheder i jobmarkedet, herunder konkrete jobs og relevante netværk.

 

I fællesskab udarbejder og igangsætter vi en målrettet plan. Ansøgningsprocessen, netværksmøder, jobsamtaler mm gennemgås, evalueres og tilrettes løbende.


Processen løber typisk over en 3-6 måneders periode, men er som udgangspunkt uden tidsbegrænsning. PAICO er med på sidelinjen, indtil lederen er tilbage i job eller har besluttet sig for et sporskifte, det kan være en beslutning om opstart af egen virksomhed, opkøb af virksomhed eller lignende.