EXECUTE SEARCH & SELECTION

Som virksomhed er det af vital betydning, at vælge den rette topleder. Den rette person, i det rette job, i det rette organisatoriske set-up. Enhver styrkelse af en organisation på toplederniveau, er en mulighed for at udvikle forretningen. Og det sker ofte i en foranderlig verden, hvor markedsvilkår ændrer sig og skaber behov for nytænkning på direktionsgangene.


PAICO’s Executive program er målrettet vores kunders topleder team, dels i form af fortrolig forretningsmæssig sparring, dels ved at tilføre nye, stærke ledelsesressourcer og dels ved at fokusere på forandringsprocesser, der flytter forretning.


Vi vurderer sammensætning og udviklingspotentiale i virksomhedens lederteam med henblik på at skabe et hårdt arbejdende team, der kan udvikle og eksekvere virksomhedens strategi.


Vi gennemfører forandringsprocesser, der bidrager til, at vores kunder vokser hurtigere og arbejder smartere, og målsætningen er at skabe ekstraordinære resultater ved at nytænke, forandre og forankre, samtidig med hverdagen kører og forretningen drives.

 

PAICO har mange års erfaring med direktøransættelser, og det har lært os, at det ofte er de marginale forskelle, der gør hele forskellen.
Processen er udvidet med en dyberegående analyse af kandidat og jobprofil, der søges typisk lidt bredere, eksempelvis suppleret med annonce i fag- og tidsskrifter, ligesom kandidatbank og netværk aktiveres. Der foretages mindst tre referencer inden en kandidat kan indstilles.


Vores træfsikkerhed er meget høj, vores processer er gennemprøvede, og vores konsulent er kompetent og har stor erfaring fra branchen.